Analiz:

Fotoğrafınızı gönderin. En uygun saç ekim şeklinizi belirleyelim.

Online Saç Analizi

Estetistanbul'da Saç Ekimi

Estetistanbul Tıp Merkezi | Estetistanbul'da Saç Ekimi

Saç Ekimi Operasyonu Öncesi

Saç Ekimi Operasyonu Öncesi planlama ve anestezi görüşü alınarak operasyonun başlaması sağlanır.

Planlama

Operasyonun en önemli kısmıdır. Hastaya kaç greft ekileceği, nerelere ekileceği, kaç seans yapılacağı, hangi kan tahlillerinin isteneceği, başka bir doktorun görüşüne ihtiyaç duyulup duyulmayacağı, operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar, saç çizgisinin nereden başlayacağı, nerelere tekli , nerelere ikili ve çoklu greftlerin ekileceği gibi çok kritik soruların bütün yanıtları planlama esnasında belirlenir.

Anestezi Görüşü

Riskli hasta grubu için anestezi uzmanı konsültasyonunun önemi büyüktür. Öyküsünde ilaç alerjisi olanlar, kardiyovasküler hastalığı bulunanlar, şeker hastaları gibi düzenli tedavi gerektiren hastaların operasyonunda bu hususun önemi daha da artmaktadır.

Saç Ekimi Operasyonu

Saç Ekimi Operasyonu esnasında yapılacak işlemler.

Lokal Anestezi

Hastanın ağrı hissetmemesi için hem köklerin alınacağı saha hem de ekimin gerçekleşeceği saha lokal anestezi ile uyuşturulur. Operasyon boyunca genelde ağrı hissetmeyen hasta operasyondan sonra da büyük çoğunlukla ağrı kesici bir ilaç kullanmak zorunda kalmayacaktır.

Greftlerin Alınması

Fue Motoru sayesinde yapılan bu işlem için önceden uyuşturulmuş olan alanın özel bir sıvı aracılığıyla şişirilmesi gerekir. Yüzey genişletici bu sıvı sayesinde hem köklerin daha rahat serbestleşmesi hem de daha fazla sayıda kök elde edilmesi sağlanmış olur. Ortalama saat başına 1000-2000 civarında kök alınması mümkündür.

Kanalların Açılması

Kanal açılma işlemi köklerin açılacağı sahaya yapılır. Önceden çizilmiş sahaya yine önceden belirlenmiş sayıda kanal açılması gerekir. Hastanın saçlarının kısaltılmadan yapılması gereken planlama esnasında nereye kaç tane kanal açılacağı da belirlenir. Operasyon esnasında küçük değişiklikler yapılsa da genelde kanalların açılmasında bu planlamaya sadık kalınır. Özel bir aparat sayesinde önceden lokal anestezi ile uyuşturulmuş olan alana planlanmış sayıda delikler yani köklerin ekileceği kanallar açılır. Kanal sayısının ekilecek greft sayısı ile eşit olması gereklidir.

Greftlerin Ekilmesi

Operasyonun son aşaması olup ilk aşamada alınan köklerin ikinci aşamada açılan kanallara ekilmesi işlemidir. Bölge daha önce lokal anestezi ile uyuşturulduğundan herhangi bir ağrı olmaz. Greftler daha önce alındıklarında steril olarak korunacakları içinde besleyici bir sıvının olduğu kaplara konurlar. Düzenli bir sırayla ve sayılarak yapılan bu işlem sayesinde hem greftler tekli , ikili ve çoklu köklere ayrıştırılmış olur hem de tam ve kesin bir rakamla alınan greft sayısı belli olmuş olur. Greftlerin tekli , ikili ve çoklu olarak ayrıştırılmasının önemi büyüktür çünkü ekim sahasının her yerine her tip greft ekilmez.

Saç Ekimi Operasyonu Sonrası

Saç Ekimi Operasyonu sonrasında yapılacak işlemler ve dikkat edilmesi gereken durumlar.

Hastanın Taburcu Edilmesi

Yurtdışından gelip, otelde kalmak istemeyen hastalar hariç bütün hastalar operasyon sonrası taburcu edilir. Hastanede yatmalarına gerek yoktur. Dokunun alındığı bölüm özel bir sıvı slikon ile kapatılır. Herhangi bir sargıya gerek yoktur. Böylece dış bölge ile temasın kesilmesi estetik bir şekilde sağlanmış olur.

Evde Yapılacaklar

Eve vardıktan sonra içerde şapkanın çıkarılması gerekir. Bu durum hem yaraların oksijenlenerek daha çabuk iyileşmesi hem de şapkanın yaratacağı basınç hissinin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Operasyon günü ve sonraki gün dışarı çıkılmaması ve evde istirahat edilmesi önemlidir.

Uyuma Şekli

Hastanın ekim yapılan yeri bir yere temas ettirmeden, sırtüstü uyuması lazımdır. İlk gece arada bir hastanın bir yakını tarafından gece boyu birkaç kez kontrol edilmesi, boynun özel bir yastıkla desteklenmesi faydalı olacaktır. Hasta yan taraflarına yatmamalı ve asla yüzükoyun uyumamalıdır. Sorunsuz bir şekilde uyumak ise çoğunlukla 7-10 gün sonra mümkün olmaktadır.

İlk Yıkama

İlk yıkamanın hastane veya klinikte yapılmasında fayda vardır. Operasyondan en erken 24 saat, en geç 72 saat sonra yıkamanın yapılması gerekmektedir. Öncelikle saç ekim sahası üzerine bir miktar yumuşatıcı losyon sürülmeli ve bu losyon 20-45 dakika bekletilmelidir. Kurumuş kanları yumuşatması için yapılan bu işlemden sonra saçlar ılık bir su ile durulanır ve losyondan arındırılır. Ardından özel medikal bir şampuan avuç veya saçın diğer bölgelerinde köpürtülüp hem ekim hem alım sahası yıkanır.

İlaçların Kullanımı

Operasyon esnasında takılan serum ile ihtiyaç duyulabilecek bütün ilaçlar hastaya damardan verilmiş olmalıdır. Serumun içinde emosyonel rahahatlatıcılar, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve ödem önleyici ilaçlar bulunmalıdır. Bu sayede hasta operasyon esnasında hiçbir ağrı ve huzursuzluk hissetmeyecek, enfeksiyon riskinden uzaklaşmış olacaktır. Doktorun reçete ettiği antibiyotik, ağrı kesici ve anti enflamatuar, ödem önleyici preperat ve pansumanda kullanılacak antiseptik ilaçların mutlaka kullanılması gerekir.

Saç Traşı

İlk 2 hafta boyunca saç traşı olmamakta fayda vardır. İkinci haftadan itibaren traş makinesi veya makasla saç traşı yapılabilir. 60 günden itibaren istenildiği şekilde saç traşı olunabilir. Daha önce saç ekimi yaptırmış veya saç ekimi yapılan hastaların saç traşlarını yapmış olan deneyimli kuaförlerin bu süreçte saç ekimi hastalarının ilk saç traşlarını yapmalarında fayda vardır.

Saçların Çıkma Süreci

Saçlar ekimden sonraki ilk 3 hafta içerisinde kökleri içeride kalacak şekilde dökülür. Aslında bu olaya kırılma denilmesi daha doğru olur. Ekimden sonraki 90 gün boyunca bekleyen kökler bu sürenin akabinde çıkmaya başlarlar. Her gün saçın bir kısmı çıktığından süreç doğal ve abartısız bir şekilde ilerler. Yaklaşık 8-10 ayın sonunda hemen hemen tüm saçlar (ideal şartlarda fire ihtimali %3’tür) çıkmış olur.

İkinci veya Üçüncü Seanslar

Saç açıklığının tamamı tek bir seansla kapanamayacak durumda olan hastalar için ikinci hatta bazen üçüncü seans planlaması yapılabilir. Böyle bir durumda 8 ay civarında beklemek ideal olacaktır. İkinci seans hemen hemen tüm hastalar için kusurların kapatılması, bazı boş kalan yerlerin doldurulması ve hasta memnuniyetinin arttırılması için bütün hekimlerce tavsiye edilir.