Saç Ekiminde Cerrahi Tedaviler

Cerrahi saç restorasyonunun tamamı kıl foliküllerinin yeniden dağılımı üzerine kuruludur, yani yeni kıl oluşturma söz konusu değildir. Klasik olarak üç saç resrotasyon işlemi mevcuttur: greftleme (saç ekimi), saçsız alan azaltma, saçlı deri flep cerrahisi. Bugün saç ekimi diğer prosedürler arasında % 95’lik uygulama sıklığına sahiptir.

Saç ekimi yüksek başarı oranı, düşük komplikasyon oranı ve hastalar tarafından yüksek kabul edilebilirlik oranına sahiptir.

Saçsız alan küçültme, saçsız bölgenin kesip tekrar dikilmesi ile elde edilen bir yöntemdir. En tipik olanı, en tepe noktadaki alanın kesip çıkarılması ile elde edilir. Bazen ön bölüme de uzanır. 1980’ler boyunca ve 1990’ların ortasına kadar çok daha popüler olan bu yöntem bugün seyrek olarak uygulanmaktadır. Anormal saç büyümesi, yara izleri ve belirgin hasta rahatsızlığı olmadan bu yöntemi uygulamak oldukça zordur.

Saçlı deri flep cerrahisi çok az cerrah tarafından yapılmaktadır, çünkü cerrahi tecrübe gerektirir. İlave olarak hastaların çoğu bu yöntem için motive değildir. Tek saç flebi 10000 kıl folikülü içerebilir ve birkaç haftalık aralarla yapılan 2-3 işlem ile sık saç çizgisi elde edilebilir. Tecrübesi olmayan cerrahların elinde flep nekrozlarını içeren komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Saç ekimi en yaygın saç restorasyon işlemidir ve birçok farklı teknik ile yapılabilir. 1990’lardan günümüze transplante edilen mikrogreftler (1-2 kıl), sıklıkla minigreftlerle (3-5 kıl) kombine edilerek orijinal saç formu oluşturulur hale geldi. Bugün foliküler ünite greftleme neredeyse saç restorasyonunda standart hale geldi.

Kıl taşımayan dokunun uzaklaştırılması ve sadece foliküler ünitenin transplante edilmesiyle birkaç avantaj elde edilmektedir. Bu foliküler üniteler çok küçük alıcı bölgelere yerleştirilebilmektedir ki bu da daha yoğun kıl görüntüsü ve işlem sonrası kabuklanmada azalma ortaya çıkarır.

Saç Ekimi

Saç Ekimi

Estetistanbul’da Saç Ekimi Operasyonu Öncesi planlama ve anestezi görüşü alınarak operasyonun başlaması sağlanır. Uzman doktorlar tarafından FUE saç ekimi yöntemi uygulanır.

 

Maxi Greft

Maxi Greft Yöntemi

Maxi Greft Follicular Unit Extraction (FUE) yöntemiyle saç ekimi, doğrusal bir kesi yapılmadan, saçlı derinin üzerinden 1mm ve daha küçük çaplı aletlerle uygulanmaktadır.

 

Sakal, Bıyık, Kaş Ekimi

Sakal, Bıyık ve Kaş Ekimi

Saçlı deriye ekim dışında sakal, bıyık veya kaş ekimi işlemleri de FUE yöntemiyle yapılabilmektedir. Yeteri kadar kaşları olmayan bayan hastalara güzel bir sonuç ortaya çıkar.